Peix Blau

Peix blau acabat d’arribar, peix de matinada

Tonyina

Bonítol

Seitó

Verat

Emperador

Salmó

Sardina

Truita