Peix Blanc

Peix blanc procedent de les llotges de la Mediterrània (vilanova, port de la Selva, etc) i també del Cantàbric i Galícia

Bacallà

Besuc

Calamar

Orada

Escòrpora

Gall

Llenguado

Lluçet

Llobarro

Lluç

Mero

Pelaya

Peix de Roca

Perca

Pescadilla

Popet

Rap

Remo

Rèmol

Moll

Sípia

Calamarset